Χαιρετώ τους φίλους της λογοτεχνίας, τους μισαλλόδοξους αγωνιστές, τα κακοπαθημένα νιάτα, τα άκρατα ορμώμενα ανθρωπάρια, τους κομπάρσους και πρωταγωνιστές της καθημερινότητας, τα βιολοντσέλα του έρωτος, τους πιστούς και άθρησκους, τις φιλήσυχες πέτρες, τους γνώστες του τίποτα, τους αποτυχημένους της δόξας, χαιρετώ αυτούς που έρπουν, τους ακρωτηριασμένους, τις μηδείες και τους γέροντες, τους αποκρυφιστές του χάους, τα σακάτικα βλήματα, τα τελώνια, τα ξορκισμένα αγγίγματα -
χαιρετώ... εσάς

Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2013

Μεσαιωνικές εικόνες στον Παπαδιαμάντη


Η έπαυλις του Μούχρα έκειτο επί μεγαλοπρεπούς και γραφικής παραλίας. Ήτο ωκοδομημένη πρό αιώνος και ελέγετο ότι ο κόμης Προγότσης, όστις την ίδρυσεν, είχε ποτίσει τα θεμέλια με αίματα. Η υψηλοτάτη αυτής έπαλξις ήτο εκτισμένη επί βραχώδους απορρώγος ακτής. Εντεύθεν εσχηματίζετο φοβερός κρημνός, εις ου την καταμέτρησιν απέκαμνε το βλέμμα και ιλιγγία η κεφαλή.
  Η έπαλξις αυτή ωνομάζετο  μέχρι του χρόνου του παρόντος διηγήματος "Πύργος του Προγότση". Η Αυγούστα, η σύζυγος του Μούχρα, εφοβείτο να ανεβαίνη επ' αυτής, και όμως συχνάκις ανέβαινε.
  Διηγούντο ότι ο κόμης Προγότσης είχε κρημνίσει νύκτα τινά  από του ύψους αυτής  την σύζυγόν του μετά του τέκνου αυτής, διότι την υπώπτευσεν ως άπιστον. Μετά δέ το έγκλημα τούτο, μελαγχολήσας μέχρι μανίας και έχων ανάγκην οργίων όπως διέρχηται άνευ φασμάτων τάς νύκτας του, ωδήγει ενταύθα τάς γυναίκας και κόρας, ας ήρπαζε παρά των νησιωτών. Και ότι μετά μίαν νύκτα εφιάλτου και ηδονής τάς εκρήμνιζε από του αυτού ύψους, ως θύματα ιλαστήρια εις την σκιάν της συζύγου του.


Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Οι έμποροι των εθνών
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου